[ทดลองขับ] ฮอนด้า โอดิสซีย์ ใหม่ | 7 ปีผ่านไปตั้งแต่รุ่นแรกปรากฏ และได้พัฒนาเป็น “รุ่นสูงวัย” ที่คุณสามารถมองเห็นร่องรอยของการปรับปรุงได้อย่างมั่นคง

▲ Honda Odyssey ได้รับการ […]